Privacy Statement

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V.
Lagendijk 154
2988 AD  Ridderkerk
Tel. 0180-420800
KvK nr. 24253420

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V.
Willem Beukelszstraat 5
3261 LV  Oud-Beijerland

Uw persoonsgegevens:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens:

  • - Voorletters en achternaam
  • - Adresgegevens

  • - Telefoonnummer

  • - E-mailadres

  • - Gegevens over uw activiteiten op onze website

  • - Bankrekeningnummer (indien er een bedrag moet worden gecrediteerd)

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens:

- Om u van een factuur te voorzien die u in uw eigen administratie kunt verweken.
- Om (Hoveniers) te voorzien van artikel- en prijsinformatie.
- Om u op de hoogte te houden van de voortgang van een order.
- Om de betaling van de goederen met u af te stemmen.
- Om goederen bij u te kunnen bezorgen.
- Om op een later tijdstip na te kunnen gaan welke goederen er zijn geleverd voor b.v. aanvulling of garantie. 

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies: 

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. gebruikt zowel technische en functionele cookies. Google Analytics gebruiken we om inzicht te krijgen in het websitegebruik.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:

Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via

Bezoek onze showroom en showtuin

Vestiging Ridderkerk

Lagendijk 154
2988 AD Ridderkerk

Vestiging Oud-Beijerland

Willem Beukelszstraat 5
3261 LV Oud-Beijerland

Contact

Vestiging Ridderkerk
Lagendijk 154
2988 AD Ridderkerk
T. 0180 420 800
E.

Vestiging Oud-Beijerland
Willem Beukelszstraat 5
3261 LV Oud-Beijerland
T. 0186 712 410
E.

Ga naar boven